Depunerea dosarelor de înscriere se poate realizeaza, fie personal la sediul Camerei de Comerţ si Industrie Braşov sau la Sediul Partenerilor – Redis Consult SRL, fie prin curierat, cu menţiunea pe plic “Pentru proiectul Romania Start Up Plus”.

Dosarul de înscriere al fiecărui participant va conţine următoarele:

a) Formularele tip :

Interviu Romania StartUp Plus

Scrisoare intenție

Formular înscriere activități

Formular POCU înregistrare

Declarație acord date personale

Declarație dublă finanțare

Cerere înscriere curs

Declarație participare concurs

b) Documentele personale:

  • Copie după CI/BI, conform cu originalul, semnată;
  • Diplomă studii (minim 10 clase absolvite), conform cu originalul, semnată;
  • Copie certificat naștere, certificat căsătorie (dacă e cazul), conform cu originalul, semnate;
  • Declarație participare concurs planuri de afaceri – redactare în mod obligatoriu plan de afacere;
  • Documente care dovedesc apartenența la grupul țintă (adeverinţă salariat/şomer, declaraţie persoană inactivă, carnet student, etc.)

Toate documentele prezentate mai sus sunt obligatorii în vederea înscrierii în program.  Lipsa oricărui document solicitat mai sus duce la respingerea dosarului de înscriere în program.

Mai multe detalii sunt disponibile în cadrul Metodologiei de selecție grup țintă.